výročí založení SDH

17.09.2018 16:23

Ve dnech 14. až 16.září 2018 se několik našich členů zúčastnilo na pozvání SDH Doubravice u Českých Budějovic,se kterým udržujeme několikaleté

vřelé vztahy,jejich oslav 121.založení jejich sboru.Tradičně jsme byli velmi dobře přivítáni a celý víkend proběhl ve velmi přátelské atmosféře.Také nám

byla tradičně předána slavnostní stuha za zúčastnění na oslavách a za naše přátelství.Příští setkání členů sborů bude zase u nás ve Ktové.