Stručná historie sboru

 

K založení hasičského sboru bylo přikročeno roku 1885 přičiněním učitele Františka Nováka a mlynáře Josefa Michala.Následkem nenadálého úmrtí velitele sboru Josefa Michala  bylo ustavení sboru přerušeno a sbor se rozešel.V roce 1897 se znovu přistoupilo ku zřízení hasičského sboru za velitelství Josefa Macháčka v počtu 27 členů.Nejstarší dochované záznamy o požáru jsou z roku 1872,kdy lehlo popelem 8 domků.Od vzniku sboru do konce třicátých let byly ve Ktové požáry v letech 1899,1902,1905,1906,1908,1912,1913,1922 a 1929.Sbor se pravidelně zúčastňoval župních sjezdů z hasičské župy z okolí Trosek a Kozákova.Ve Ktové se konal župní sjezd v roce 1899 a v roce 1929 za pěkného počasí a hojné účasti členů župy.Během válečných let aktivita upadla a s obnovou hasičské činnosti se začalo až v poválečných letech.První motorová stříkačka byla zakoupena v roce 1945 od firmy"Stratílek".V roce 1960 bylo ustaveno družstvo mladých hasičů pod vedením bratra Havrdy.Od tohoto roku bylo též ve Ktové vozidlo Opel Blitz,v roce 1965 bylo nahrazeno vozidlem Stayer a stříkačka "Stratílek" nahrazena stříkačkou PS-8.V roce 1975 bylo vozidlo Stayer přeřazeno hasičskému sboru Roudný a do Ktové bylo dáno vozidlo Praga RN.Ve Ktové hořelo v roce 1962,1967 a 1978.V roce 1967 se hasičský sbor podílel svépomocí na dostavbě hasičské zbrojnice a v této době pomáhali též na rekonstrukci školy,na vybudování místního vodovodu,na výstavbě prodejny potravin,nádražní budově a autobusové zastávce.Od roku 1988 začali hasiči pořádat letní zábavy u mlýna " Pod habrem",které měly úspěch a tak bylo nutno vybudovat zázemí na obsluhu,taneční parket a sociální zařízení.Když v roce 1999 mlýn koupil nový majitel,muselo se celé zázemí kulturních akcí přestěhovat na louku před mlýnem.V roce 1998 byla obecním úřadem zakoupena starší cisterová stříkačka CAS 25.Po půl roce intenzivní práce byla cisterna připravena na výjezdy k zásahům.V roce 2000 zasahoval sbor u požáru Louky ve Ktové a požáru kravína v Žernově.V květnu postihla též okolí Trosek ničivá vychřice,členové výjezdové jednotky dva dny likvidovali spadlé stromy a odčerpávali zatopené sklepy.V roce 2001 zasahoval sbor u lesního požáru na Hrubé Skále,likvidoval spadlé stromy ve Štěpánovicích a Ktové.V roce 2002 jsme se podíleli na likvidaci škod po ničivých povodních.7našich členů 3 dny vyklízelo bláto ze sklepních prostor  a zničený nábytek v Praze-Karlíně.Na výjezdech jednotky se nejvíce podíleli členové:Hýbl,Vrána,Fučík,Černý,Morávek V.ml.,Šmiraus L.,Kopecký V.ml..Bobek a Kozák.Vybavení zásahové jednotky bylo postupně doplňováno.V závěru roku 2002 byla nainstalována dálkově ovládaná poplachová siréna,obecní úřad zakoupil zásahové obleky,motorové plovoucí čerpadlo,elektrocentrálu a další nezbytné vybavení k zásahu.V letech 2004,2007 a 2010 se členové sboru zúčastnili celostátního srazu hasičů v Litoměřicích.V roce 2006 byla také navázána úspěšná spolupráce se sborem dobrovolných hasičů Doubravice u Českých Budějovic,se kterými se vzájemě navštěvujeme.Několik let také trvá spolupráce se Šťastnou zemí v Radvánovicích,kde se sbor zúčastňuje  hasičských slavností spolu s barevnou fontánou a při dalších akcích dělá požární dozor.Ve Ktové každoročně pořádá Pálení čarodějnic a v roce 2005 založil tradici hasičské soutěže v požárním útoku O pohár starosty Ktové.Naše výjezdové družstvo bylo zařazeno HZS Liberec do krajské struktury Civilní Ochrany.Byla vyměněna cisternová stříkačka CAS 25 za novější,již s předním náhonem,pořízena dýchací technika a dopravní automobil Š 1203,na který byla zakoupena garáž,doplněno další vybavení jednotky a to vše ve spolupráci s obecním úřadem.V roce 2016 byl zakoupen nový dopravní automobil Opel Vitaro.Podařilo se to s pomocí dotací Krajského úřadu v Liberci,Obecního úřadu ve Ktové a nemalou částkou přispěli členové našeho sboru,kteří si tuto částku vydělali brigádnicky.

Naše současná technika

V současnosti máme:

automobilovou cisternu CAS 25

dopravní automobil Opel Vitaro

stříkačku PS-12

stříkačku PS-8

plovoucí čerpadlo

ponorné čerpadlo

elektrocentrálu 3,3kw + venkovní osvětlení 2x500W

samozřejmě zásahové obleky a přilby

2x pevnou automobilovou radiostanici Motorola CM340 + 2x přenosnou rdst Motorola

svolávací soupravu Pelig

4x dýchací přístroj

elektrocentrálu 2,8kw + venkovní osvětlení 2x500W

megafon

vodní kalové čerpadlo PN-PROGRESS 1400

plovoucí čerpadlo PH-CYKLON 2/1500

 

Členská základna

Náš sbor má k 1.lednu 2016 -  28 členů,z toho 6 žen.

 

Složení výboru SDH Ktová na období 2015 - 2020 :

starosta                                         Vrána František

velitel                                            Hýbl Petr

hospodář                                        Morávek Vladimír

jednatel                                         Vondráček Jan

zástupce velitele                             Morávek Jiří

strojník                                          Maršán Libor

předseda RK                                   Bušek František

člen RK                                          Černý Jaroslav

 

další členové hasičského sboru jsou :Brouček Milan,Bušek Lukáš,Drbohlav Ladislav,Fučík Vojtěch,Hýblová Dana,Klos Petr,Kopecký Jakub,Kopecký Jan ml.,Kopecký Václav,Kopecký Vladimír,Kopecký Vratislav,Kopecký Vratislav st.,Kozáková Dana,Morávková Jana,Šmiraus Antonín,Šmiraus Zdeněk,Šmirausová Eva,Tumová Soňa,Vondráček Martin,Vránová Vlasta